Καλέστε μας στο
210 575 6600

Menu

Κόστος Ασφάλισης Αυτοκινήτου, Μηχανής, Φορτηγού, Ταξί

Κόστος Ασφάλισης Οχημάτων.

 

 

κόστος ασφάλισης, ασφάλιση αυτοκινήτου, ασφάλιση φορτηγού, ασφάλιση μηχανής, ασφάλιση ταξί

Το κόστος Ασφάλισης ενός οχήματος διαμορφώνεται από πολλούς παράγοντες. Η χρήση του οχήματος, τα κυβικά του κινητήρα, η περιοχή που κινείτε μόνιμα, η ηλικία του οχήματος, η ηλικία του οδηγού, η επαγγελματική ιδιότητα του ιδιοκτήτη και πολλές άλλες. Για το λόγο αυτό στα ειδικά πεδία τιμολόγησης (επάγγελμα, τύπος οχήματος, ταχυδρομικός κωδικός κ.ά) θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί για να μπορέσουμε να έχουμε Οικονομικά ασφάλιστρα, αλλά και σωστά ασφαλισμένο το όχημα μας.

Εάν τα στοιχεία ασφάλισης του οχήματος μας δεν είναι σωστά διατυπωμένα στο συμβόλαιο μας πρέπει οπωσδήποτε να διορθωθούν. Για τη σωστή αποτύπωση όλων των στοιχείων που αναφέρονται στο συμβόλαιο μας την ευθύνη την έχει ο ασφαλισμένος. Είναι οι λεγόμενες προ συμβατικές δηλώσεις μας και οι οποίες αν δεν είναι σωστές μπορεί να καθιστούν την Ασφάλιση μας άκυρη ή ανίσχυρη. Μια λάθος αποτύπωση ενός συμβολαίου μπορεί να φέρει μεγάλα προβλήματα τη στιγμή της αποζημίωσης

Για το λόγο αυτό, αν και καμιά φορά μας προτείνουν να βάλουμε ψευδή στοιχεία για να έχουμε οικονομικότερα ασφάλιστρα καλό θα ήταν να γνωρίζουμε ότι η ευθύνη είναι του ασφαλισμένου.

Ένας ακόμη βασικός λόγος που διαμορφώνει το κόστος ασφάλισης μας είναι και οι καλύψεις που θα επιλέξουμε. Δείτε παρακάτω κάθε μια ξεχωριστά.

Σωματικές Βλάβες

Περιλαμβάνει τις υποχρεωτικές από τον Νόμο απαιτήσεις:

Σωματικές βλάβες σε τρίτους με ανώτατο όριο κάλυψης €1.220.000 ανά θύμα.

Σωματικές βλάβες επιβατών με ανώτατο όριο κάλυψης €1.220.000 ανά θύμα.

Υλικές Ζημιές

Υλικές ζημιές προς τρίτους με ανώτατο όριο κάλυψης €1.220.000 ανά ατύχημα

Προσωπικό ατύχημα οδηγού & ιδιοκτήτη

Καλύπτεται ο οδηγός του ασφαλισμένου οχήματος για ατύχημα που θα συμβεί στον ίδιο κατά τη διάρκεια της οδήγησης. Η κάλυψη ανέρχεται συνήθως στα 15.000€ για απώλεια ζωής ή Μόνιμη Ολική Ανικανότητα. Επίσης δίνεται ποσοστό (%) επί των 15.000€ σε περίπτωση Μόνιμης Μερικής Ανικανότητας.

Προστασία Bonus Malus

Το bonus malus είναι ένα σύστημα που τηρούν οι ασφαλιστικές εταιρίες για να επιβραβεύουν τους οδηγούς που δεν κάνουν ζημίες. Όταν οδηγός δεν προκαλεί ατυχήματα δίνονται εκπτώσεις (bonus) στα ασφάλιστρα των αυτοκινήτων. Αντίστοιχα επιβαρύνουν τους οδηγούς που κάνουν συχνές ζημίες (malus). Το bonus malus δεν αυξάνεται αν υπάρχει στο συμβόλαιο η κάλυψη “προστασία bonus malus” . Oπότε ουσιαστικά προστατεύεται η έκπτωση που έχετε λόγω μη ζημιάς ακόμη και αν προκαλέσετε ατύχημα (μέχρι έναν αριθμό ζημιών ανάλογα την ασφαλιστική εταιρεία, συνήθως 2 ατυχήματα το έτος).

Φροντίδα Ατυχήματος

Εξειδικευμένο προσωπικό της κάθε ασφαλιστικής εταιρίας αναλαμβάνει επιτόπου την καταγραφή του ατυχήματος και όλες τις διαδικασίες. Επίσης αναλαμβάνουν τη ρυμούλκηση του αυτοκινήτου και τη μεταφορά του σε συνεργείο, αν απαιτείται.

Ζημιές από Ανασφάλιστο Όχημα

Καλύπτονται οι υλικές ζημιές που θα προκληθούν μετά από ατύχημα με ανασφάλιστο όχημα, και ο ασφαλισμένος εισπράττει την αποζημίωση απευθείας από την ασφαλιστική του εταιρία. Εφόσον δεν ευθύνεται για το ατύχημα και φυσικά υπάρχει έγγραφο αστυνομίας υπογεγραμμένο και από τους δύο οδηγούς. Επίσης θα πρέπει η υπαιτιότητα του ατυχήματος να είναι ξεκάθαρη υπέρ του ενός οδηγού.

Νομική Προστασία

Ο ασφαλισμένος της Νομικής Προστασίας αναθέτει στην ασφαλιστική εταιρία να διεκδικήσει ως ζημιωθείς από την συμπεριφορά κάποιου άλλου, τις νόμιμες αξιώσεις αποζημίωσης του είτε εξωδίκως, είτε δικαστικώς, αναλαμβάνοντας η ασφαλιστική εταιρία όλα τα σχετικά έξοδα. Επίσης η Νομική Προστασία αναλαμβάνει να διεκδικήσει για λογαριασμό του πελάτη: Έξοδα επισκευής του οχήματος. Ζημίες από μείωση της εμπορικής αξίας του οχήματος Νοσοκομειακά και ιατρικά έξοδα του οδηγού του οχήματος και των επιβαινόντων. Ψυχική οδύνη, εφόσον υπάρχει τραυματισμός του οδηγού του οχήματος. Χρηματική αποζημίωση λόγω ηθικής βλάβης του οδηγού του οχήματος καθώς και των επιβαινόντων στο αυτοκίνητο.

Θραύση Κρυστάλλων

Καλύπτονται οι ζημιές στα τζάμια του αυτοκινήτου από οποιαδήποτε εξωτερική αιτία. Σε κάποιες εταιρίες καλύπτονται κρυστάλλινες ηλιοροφές , προστατευτικές μεμβράνες τζαμιών και αισθητήρες βροχής εφόσον υπάρχουν. Εξαιρούνται φανάρια, καθρέφτες και φλας

Οδική Βοήθεια

Προσφέρονται υπηρεσίες Οδικής Βοήθειας και επιτόπου εξυπηρέτηση, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, σε οποιαδήποτε περίπτωση ακινητοποιηθεί το όχημα: ατύχημα, βλάβη ή άλλο λόγο.

Ασφάλιση Φωτιάς

Καλύπτονται οι ζημιές από πυρκαγιά και έκρηξη αυτοκινήτου αν αυτή προκλήθηκε από το ίδιο το όχημα.

Ασφάλιση Ολικής Κλοπής

Καλύπτεται η ολική κλοπή του οχήματος (και όχι τεμαχίων ή εξαρτημάτων του). Ο ασφαλισμένος αποζημιώνεται σύμφωνα με την τρέχουσα εμπορική αξία του αυτοκινήτου, τη μέρα της κλοπής, μετά από περίοδο αναμονής 30 ημερών ή 45 ημερών ή 90 ημερών ανάλογα με την ασφαλιστική εταιρία (το σύνηθες είναι 90 ημέρες).

Ασφάλιση Μερικής Κλοπής

Καλύπτονται , επίσης, στην πλήρη αξία τους, συστήματα ήχου, εικόνας, πλοήγησης και τηλεπικοινωνίας, εφόσον έχουν εγκατασταθεί από το εργοστάσιο κατασκευής του οχήματος, αλλιώς αποζημιώνονται μέχρι 500€ συνολικά ( όχι σε όλες τις εταιρίες ). Αποζημίωση 150€ για αντικατάσταση κλειδιών και κλειδαριών, σε περίπτωση κλοπής ή απώλειας των κλειδιών του αυτοκινήτου ( όχι σε όλες τις εταιρίες ). Επίσης καλύπτονται και ζημιές του αυτοκινήτου (ίδιες ζημιές) στο διάστημα που το αυτοκίνητο είναι στην κατοχή του κλέφτη.

Ασφάλιση από Καιρικά Φαινόμενα

Ως ασφάλιση φυσικών φαινομένων ορίζονται οι ζημιές που προκαλούνται στο ασφαλισμένο όχημα από πλημμύρα, καταιγίδα, χιόνι, χαλάζι, ανεμοθύελλα, σεισμό, κατολίσθηση, έκρηξη ηφαιστείου, λαίλαπα, παλιρροιακό κύμα (τσουνάμι), καθίζηση. Εξαιρέσεις που ενδέχεται να υπάρχουν στο συμβόλαιο σας:

• Βλάβες που προξενήθηκαν στα ηλεκτρικά ή ηλεκτρονικά συστήματα του οχήματος από παγετό

• Ζημιές που προκλήθηκαν στο όχημα ενώ βρισκόταν σε υπόγειο πάρκινγκ

• Θραύση κρυστάλλων εκτός εάν ρητά περιλαμβάνεται στη κάλυψη

• Σε κάποιες ασφαλιστικές εταιρείες οι ζημιές από χαλάζι δεν περιλαμβάνονται στην κάλυψη των φυσικών φαινομένων.

Σε περίπτωση που το όχημά σας υποστεί ζημιές από καιρικά φαινόμενα, για να διεκδικήσετε αποζημίωση από την ασφαλιστική σας εταιρεία θα πρέπει:

1. Nα καλέσετε την φροντίδα ατυχήματος για την καταγραφή του περιστατικού.

2. Nα παραλάβετε από την Ε.Μ.Υ. το δελτίο καιρικών φαινομένων το οποίο θα αφορά τη περιοχή και την ώρα που έλαβαν χώρα τα εν λόγω φαινόμενα , το οποίο θα προσκομίσετε στην ασφαλιστική σας εταιρεία.

Ασφάλιση για Τρομοκρατικές & Κακόβουλες Ενέργειες

Καλύπτονται οι ζημιές του οχήματος που προκλήθηκαν άμεσα ή έμμεσα από πυρκαγιά, συνέπεια τρομοκρατικών ενεργειών, καθώς και υλικές ζημιές από στάσεις, απεργίες, οχλαγωγίες και πολιτικές ταραχές.

Ασφάλιση Μικτής - Ιδίων Ζημιών

Αν έχετε αυτή την κάλυψη στο συμβόλαιο σας καλύπτονται οι ζημιές στο όχημα, από σύγκρουση, πρόσκρουση, εκτροπή, ανατροπή, κατακρήμνιση και άμεσα από κακόβουλη ενέργεια τρίτων με στόχο το βανδαλισμό ή τη δολιοφθορά. Εφόσον ο ασφαλισμένος ευθύνεται για το ατύχημα, συμμετέχει στα έξοδα αποκατάστασης της ζημιάς του οχήματος του, με ποσό απαλλαγής που έχει συμφωνηθεί

 

Βρες οικονομικά πακέτα Ασφάλισης σε 1΄ λεπτό

Call Now Button