Καλέστε μας στο
210 575 6600

Menu

Πολιτική απορρήτου

Πολιτική Απορρήτου

Οι επισκέπτες του δικτυακού τόπου www.interasfalisi.gr, προκειμένου να αποκτήσουν πρόσβαση σε ορισμένες υπηρεσίες που προσφέρονται μέσα από αυτόν, είναι απαραίτητο να γνωστοποιήσουν πληροφορίες που χαρακτηρίζονται “προσωπικού χαρακτήρα”.

Τα στοιχεία που υποβάλλατε είναι εντελώς εμπιστευτικά, δεν γίνονται προϊόν εκμετάλλευσης και σε καμία περίπτωση δεν εκχωρούνται σε τρίτους. Η γνωστοποίηση των παραπάνω πληροφοριών από τον επισκέπτη, σημαίνει τη συγκατάθεσή του στην περαιτέρω επεξεργασία των εν λόγω πληροφοριών. Η ατομική επιχείρηση Λιοδάκης Δημήτρης Πράκτορας Ασφαλίσεων, όπου είναι ιδιοκτήτης του συγκεκριμένου δικτυακού τόπου, θα τηρεί και θα επεξεργάζεται αρχεία με προσωπικά δεδομένα που οικειοθελώς οι επισκέπτες του δικτυακού τόπου χορηγούν. Η συλλογή και η χρήση των παραπάνω δεδομένων περιορίζεται στα απολύτως αναγκαία δεδομένα για την επίτευξη του σκοπού που αναφέρεται στα σημεία συλλογής τους, και πραγματοποιείται κατά τρόπο σύννομο με την ελληνική και κοινοτική νομοθεσία και με σκοπό τη βελτίωση των υπηρεσιών που παρέχεται σ’ αυτούς ή προκειμένου να διαπιστωθούν οι ανάγκες, επιθυμίες και προσδοκίες αυτών.

Ο κάθε χρήστης διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει εγγράφως την διαγραφή των προσωπικών του δεδομένων από τα ως άνω αρχεία αποστέλλοντας fax στο 2105756600. Επίσης, κάθε χρήστης δύναται οποιαδήποτε στιγμή να ασκήσει τα δικαιώματα πρόσβασης και αντίρρησης που προβλέπονται στα άρθρα 12 και 13 του Ν. 2472/1997. Αποδέκτες των δεδομένων των επισκεπτών και των χρηστών δύνανται να είναι μόνο οι Δημόσιες Αρχές βάσει Νόμου ή δικαστικών αποφάσεων. Το περιεχόμενο της παρούσας πολιτικής “Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων” είναι δυνατόν να μεταβληθεί οποιαδήποτε χρονική στιγμή σαν συνέπεια αναβάθμισης των παρεχόμενων υπηρεσιών μέσα από τον δικτυακό τόπο www.interasfalisi.gr. Παρακαλείσθε να ελέγχετε τακτικά το περιεχόμενο της συγκεκριμένης ιστοσελίδας ώστε να είστε ανά πάσα στιγμή ενήμεροι για την ισχύουσα πολιτική.

Call Now Button