Καλέστε μας στο
210 575 6600

Menu

Πρόσθετες Καλύψεις Οχημάτων

Πρόσθετες Καλύψεις Οχημάτων

 

Προαιρετικές Καλύψεις - Πρόσθετες Καλύψεις, Αυτοκινήτων, Interasfalisi

Εκτός της αστική ευθύνη όπου είμαστε υποχρεωμένοι να ασφαλίσουμε του οχήματος μας υπάρχουν και οι λεγόμενες προαιρετικές καλύψεις οχημάτων. Το αυτοκίνητο όπως και κάθε αντικείμενο έχει μια εμπορική αξία και αυτό μπορεί να ασφαλισθεί διάφορους κινδύνους που εγκυμονούν. Η ασφάλιση αυτών των κινδύνων είναι προαιρετική, αν το επιθυμεί ο πελάτης. Η αγορά ενός τέτοιου συμβολαίου μπορεί να μας βγάλει από πολύ δύσκολες καταστάσεις, για το λόγο αυτό καλό είναι να ζητάτε πάντα μια προσφορά ασφάλισης μιας και το κόστος πολλές φορές δεν είναι  μεγάλο.

Θα προσπαθήσουμε από αυτή την ενότητα να σας αναφέρουμε επιγραμματικά αυτές τις καλύψεις  που συνήθως βλέπουμε στις ασφάλειες αυτοκινήτων συχνότερα. Μερικές από αυτές πολλές ασφαλιστικές εταιρίες τις περιλαμβάνουν στα βασικά πακέτα ασφάλισης.

Προαιρετικές Καλύψεις οχημάτων.

 

Σωματικές Βλάβες

Περιλαμβάνει τις υποχρεωτικές από τον Νόμο απαιτήσεις:

Σωματικές βλάβες σε τρίτους με ανώτατο όριο κάλυψης €1.220.000 ανά θύμα.

Σωματικές βλάβες επιβατών με ανώτατο όριο κάλυψης €1.220.000 ανά θύμα.

Υλικές Ζημιές

Υλικές ζημιές προς τρίτους με ανώτατο όριο κάλυψης €1.220.000 ανά ατύχημα

Προσωπικό ατύχημα οδηγού & ιδιοκτήτη

Καλύπτεται ο οδηγός του ασφαλισμένου οχήματος για ατύχημα που θα συμβεί στον ίδιο κατά τη διάρκεια της οδήγησης. Η κάλυψη ανέρχεται συνήθως στα 15.000€ για απώλεια ζωής ή Μόνιμη Ολική Ανικανότητα. Επίσης δίνεται ποσοστό (%) επί των 15.000€ σε περίπτωση Μόνιμης Μερικής Ανικανότητας.

Προστασία Bonus Malus

Το bonus malus είναι ένα σύστημα που τηρούν οι ασφαλιστικές εταιρίες για να επιβραβεύουν τους οδηγούς που δεν κάνουν ζημίες. Όταν οδηγός δεν προκαλεί ατυχήματα δίνονται εκπτώσεις (bonus) στα ασφάλιστρα των αυτοκινήτων. Αντίστοιχα επιβαρύνουν τους οδηγούς που κάνουν συχνές ζημίες (malus). Το bonus malus δεν αυξάνεται αν υπάρχει στο συμβόλαιο η κάλυψη “προστασία bonus malus” . Oπότε ουσιαστικά προστατεύεται η έκπτωση που έχετε λόγω μη ζημιάς ακόμη και αν προκαλέσετε ατύχημα (μέχρι έναν αριθμό ζημιών ανάλογα την ασφαλιστική εταιρεία, συνήθως 2 ατυχήματα το έτος).

Φροντίδα Ατυχήματος

Εξειδικευμένο προσωπικό της κάθε ασφαλιστικής εταιρίας αναλαμβάνει επιτόπου την καταγραφή του ατυχήματος και όλες τις διαδικασίες. Επίσης αναλαμβάνουν τη ρυμούλκηση του αυτοκινήτου και τη μεταφορά του σε συνεργείο, αν απαιτείται.

Ζημιές από Ανασφάλιστο Όχημα

Καλύπτονται οι υλικές ζημιές που θα προκληθούν μετά από ατύχημα με ανασφάλιστο όχημα, και ο ασφαλισμένος εισπράττει την αποζημίωση απευθείας από την ασφαλιστική του εταιρία. Εφόσον δεν ευθύνεται για το ατύχημα και φυσικά υπάρχει έγγραφο αστυνομίας υπογεγραμμένο και από τους δύο οδηγούς. Επίσης θα πρέπει η υπαιτιότητα του ατυχήματος να είναι ξεκάθαρη υπέρ του ενός οδηγού.

Νομική Προστασία

Ο ασφαλισμένος της Νομικής Προστασίας αναθέτει στην ασφαλιστική εταιρία να διεκδικήσει ως ζημιωθείς από την συμπεριφορά κάποιου άλλου, τις νόμιμες αξιώσεις αποζημίωσης του είτε εξωδίκως, είτε δικαστικώς, αναλαμβάνοντας η ασφαλιστική εταιρία όλα τα σχετικά έξοδα. Επίσης η Νομική Προστασία αναλαμβάνει να διεκδικήσει για λογαριασμό του πελάτη: Έξοδα επισκευής του οχήματος. Ζημίες από μείωση της εμπορικής αξίας του οχήματος Νοσοκομειακά και ιατρικά έξοδα του οδηγού του οχήματος και των επιβαινόντων. Ψυχική οδύνη, εφόσον υπάρχει τραυματισμός του οδηγού του οχήματος. Χρηματική αποζημίωση λόγω ηθικής βλάβης του οδηγού του οχήματος καθώς και των επιβαινόντων στο αυτοκίνητο.

Θραύση Κρυστάλλων

Καλύπτονται οι ζημιές στα τζάμια του αυτοκινήτου από οποιαδήποτε εξωτερική αιτία. Σε κάποιες εταιρίες καλύπτονται κρυστάλλινες ηλιοροφές , προστατευτικές μεμβράνες τζαμιών και αισθητήρες βροχής εφόσον υπάρχουν. Εξαιρούνται φανάρια, καθρέφτες και φλας

Οδική Βοήθεια

Προσφέρονται υπηρεσίες Οδικής Βοήθειας και επιτόπου εξυπηρέτηση, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, σε οποιαδήποτε περίπτωση ακινητοποιηθεί το όχημα: ατύχημα, βλάβη ή άλλο λόγο.

Ασφάλιση Φωτιάς

Καλύπτονται οι ζημιές από πυρκαγιά και έκρηξη αυτοκινήτου αν αυτή προκλήθηκε από το ίδιο το όχημα.

Ασφάλιση Ολικής Κλοπής

Καλύπτεται η ολική κλοπή του οχήματος (και όχι τεμαχίων ή εξαρτημάτων του). Ο ασφαλισμένος αποζημιώνεται σύμφωνα με την τρέχουσα εμπορική αξία του αυτοκινήτου, τη μέρα της κλοπής, μετά από περίοδο αναμονής 30 ημερών ή 45 ημερών ή 90 ημερών ανάλογα με την ασφαλιστική εταιρία (το σύνηθες είναι 90 ημέρες).

Ασφάλιση Μερικής Κλοπής

Καλύπτονται , επίσης, στην πλήρη αξία τους, συστήματα ήχου, εικόνας, πλοήγησης και τηλεπικοινωνίας, εφόσον έχουν εγκατασταθεί από το εργοστάσιο κατασκευής του οχήματος, αλλιώς αποζημιώνονται μέχρι 500€ συνολικά ( όχι σε όλες τις εταιρίες ). Αποζημίωση 150€ για αντικατάσταση κλειδιών και κλειδαριών, σε περίπτωση κλοπής ή απώλειας των κλειδιών του αυτοκινήτου ( όχι σε όλες τις εταιρίες ). Επίσης καλύπτονται και ζημιές του αυτοκινήτου (ίδιες ζημιές) στο διάστημα που το αυτοκίνητο είναι στην κατοχή του κλέφτη.

Ασφάλιση από Καιρικά Φαινόμενα

Ως ασφάλιση φυσικών φαινομένων ορίζονται οι ζημιές που προκαλούνται στο ασφαλισμένο όχημα από πλημμύρα, καταιγίδα, χιόνι, χαλάζι, ανεμοθύελλα, σεισμό, κατολίσθηση, έκρηξη ηφαιστείου, λαίλαπα, παλιρροιακό κύμα (τσουνάμι), καθίζηση. Εξαιρέσεις που ενδέχεται να υπάρχουν στο συμβόλαιο σας:

• Βλάβες που προξενήθηκαν στα ηλεκτρικά ή ηλεκτρονικά συστήματα του οχήματος από παγετό

• Ζημιές που προκλήθηκαν στο όχημα ενώ βρισκόταν σε υπόγειο πάρκινγκ

• Θραύση κρυστάλλων εκτός εάν ρητά περιλαμβάνεται στη κάλυψη

• Σε κάποιες ασφαλιστικές εταιρείες οι ζημιές από χαλάζι δεν περιλαμβάνονται στην κάλυψη των φυσικών φαινομένων.

Σε περίπτωση που το όχημά σας υποστεί ζημιές από καιρικά φαινόμενα, για να διεκδικήσετε αποζημίωση από την ασφαλιστική σας εταιρεία θα πρέπει:

1. Nα καλέσετε την φροντίδα ατυχήματος για την καταγραφή του περιστατικού.

2. Nα παραλάβετε από την Ε.Μ.Υ. το δελτίο καιρικών φαινομένων το οποίο θα αφορά τη περιοχή και την ώρα που έλαβαν χώρα τα εν λόγω φαινόμενα , το οποίο θα προσκομίσετε στην ασφαλιστική σας εταιρεία.

Ασφάλιση για Τρομοκρατικές & Κακόβουλες Ενέργειες

Καλύπτονται οι ζημιές του οχήματος που προκλήθηκαν άμεσα ή έμμεσα από πυρκαγιά, συνέπεια τρομοκρατικών ενεργειών, καθώς και υλικές ζημιές από στάσεις, απεργίες, οχλαγωγίες και πολιτικές ταραχές.

Ασφάλιση Μικτής - Ιδίων Ζημιών

Αν έχετε αυτή την κάλυψη στο συμβόλαιο σας καλύπτονται οι ζημιές στο όχημα, από σύγκρουση, πρόσκρουση, εκτροπή, ανατροπή, κατακρήμνιση και άμεσα από κακόβουλη ενέργεια τρίτων με στόχο το βανδαλισμό ή τη δολιοφθορά. Εφόσον ο ασφαλισμένος ευθύνεται για το ατύχημα, συμμετέχει στα έξοδα αποκατάστασης της ζημιάς του οχήματος του, με ποσό απαλλαγής που έχει συμφωνηθεί

Σε πολλές από αυτές τις καλύψεις που μπορείτε να αγοράσετε με μια ασφάλεια αυτοκινήτου, ιδιαίτερη σημασία έχει το κεφάλαιο ασφάλισης που θα αγοράσετε καθώς επίσης και οι απαλλαγές που θα έχει το συμβόλαιο σας.  Είναι πολύ σημαντικές παράμετροι το κεφάλαιο και η απαλλαγή του ασφαλιστηρίου συμβολαίου σας που μπορούν να διαμορφώσουν σε μεγάλο βαθμό τα τελικά ασφάλιστρα που πληρώνετε. Η κακή όμως επιλογή τους μπορεί να βγάλει την ασφάλιση σας “ανίσχυρη” σε περίπτωση που πρέπει να αποζημιωθείτε. Για το λόγο αυτό χρειάζεται να αναπροσαρμόζετε συχνά τις καλύψεις σας με τη βοήθεια του ασφαλιστικού σας σύμβουλου.

Δείτε τις καλύτερες προσφορές Ασφάλισης σε 1΄λεπτό 

Call Now Button