Καλέστε μας στο
210 575 6600

Menu

Ασφάλειες Ζωής

Οδηγός για Ασφάλειες Ζωής

 

Δημιουργήσαμε ένα οδηγό ασφάλισης Ζωής για να μπορέσετε μέσα από αυτόν να κατανοήσετε καλύτερα ορισμένες ασφαλιστικές έννοιες.

Η Ασφάλιση Ζωής εξασφαλίζει τα αγαπημένα μας πρόσωπα στην πολύ δύσκολη στιγμή που μας συμβεί το απρόοπτο. Ανάλογα με τις ανάγκες σας, μπορείτε να επιλέξετε ένα πρόγραμμα Ασφάλισης Ζωής που θα σας βγάλει από πολλά αδιέξοδα.

Ασφάλεια Ζωής.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε όλους τους ανθρώπους που ανησυχούν ότι η απουσία τους από τη ζωή θα έχει ως συνέπεια τη δημιουργία έντονων οικονομικών αναγκών για τα αγαπημένα τους πρόσωπα (π.χ. φόρος κληρονομιάς, μειωμένο εισόδημα της οικογένειας που πρέπει να αναπληρωθεί για να ανταπεξέλθει στις υποχρεώσεις της, αποπληρωμή δανείων κ.α.). Η Απλή Ασφάλιση απευθύνεται επίσης και σε επιχειρηματίες και ελεύθερους επαγγελματίες, που ενδιαφέρονται για τη διασφάλιση της λειτουργίας της επιχείρησης σε περίπτωση απουσίας από τη ζωή των ιδίων ή σημαντικών στελεχών. Κάνοντας ένα πρόγραμμα “Απλής Ασφάλισης Ζωής” εξασφαλίζετε τα εξής οφέλη:

• Παροχή ενός κεφαλαίου με το οποίο εξασφαλίζετε τα αγαπημένα σας πρόσωπα στην πολύ δύσκολη στιγμή που σας συμβεί το απρόοπτο και απουσιάσετε από τη ζωή.

• Ευελιξία στην επιλογή του επιθυμητού ύψους του κεφαλαίου ασφάλισης (με ελάχιστο ποσό τα 3.000€).  Στην επιλογή της διάρκειας του προγράμματος ασφάλισής σας (με ελάχιστη διάρκεια το 1 έτος).

• Προστασία με πρωτοποριακές Συμπληρωματικές καλύψεις για την εξασφάλιση τη δική σας, αλλά και των αγαπημένων σας από ό,τι κι αν συμβεί (έχετε δυνατότητα επιλογής προγραμμάτων Νοσοκομειακής Περίθαλψης, Διαγνωστικών εξετάσεων, καλύψεων Προστασίας Εισοδήματος, Ανικανότητας κ.α.).

Σημαντικοί λόγοι για να επιλέξετε την “Ασφάλιση Ζωής”

1. Πρόγραμμα σταθερού ασφαλίστρου. Το ασφάλιστρο που καταβάλλετε ετησίως είναι σταθερό. Σημειώστε πως όσο νωρίτερα επιλέξετε να ασφαλιστείτε με το πρόγραμμα, τόσο φθηνότερο θα είναι το ασφάλιστρο που θα καταβάλλετε.

2. Ευελιξία.  Δυνατότητα επιλογής σύμφωνα με τις δικές σας ανάγκες του κεφαλαίου με το οποίο επιθυμείτε να εξασφαλίσετε τους αγαπημένους σας για τη χρονικό διάστημα που εσείς επιλέγετε.

Ασφάλεια Ζωής Μειούμενου Κεφαλαίου

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε όλους τους ανθρώπους που ανησυχούν ότι η απουσία τους από τη ζωή θα έχει ως συνέπεια τη δημιουργία έντονων οικονομικών αναγκών για τα αγαπημένα τους πρόσωπα, αλλά που οι οικονομικές ανάγκες αυτές μειώνονται με το πέρασμα των ετών. Για παράδειγμα, σε όσους λαμβάνουν δάνεια των οποίων το ανεξόφλητο υπόλοιπο μειώνεται, ή σε όσους δεν έχουν λάβει δάνειο, αλλά που οι οικονομικές ανάγκες που θα δημιουργηθούν σε περίπτωση απουσίας τους από τη ζωή μειώνονται καθώς περνάνε τα χρόνια (π.χ. οικογενειάρχες των οποίων τα παιδιά μετά από κάποια ηλικία αρχίζουν να εργάζονται συνεισφέροντας στο οικογενειακό εισόδημα). Κάνοντας ένα πρόγραμμα “Ασφάλισης Ζωής Μειούμενου Κεφαλαίου” εξασφαλίζετε τα εξής οφέλη:

• Παροχή ενός κεφαλαίου με το οποίο εξασφαλίζετε τα αγαπημένα σας πρόσωπα στην πολύ δύσκολη στιγμή που σας συμβεί το απρόοπτο και απουσιάσετε από τη ζωή.

• Ευελιξία στην επιλογή του επιθυμητού ύψους του κεφαλαίου ασφάλισης (με ελάχιστο ποσό τα 10.000€). Το αρχικώς ασφαλισμένο κεφάλαιο θα μειώνεται κατ’ έτος. Στην επιλογή της διάρκειας του προγράμματος ασφάλισής σας (με ελάχιστη διάρκεια τα 10 έτη και μέγιστη διάρκεια το 75ο έτος της ηλικίας σας).

• Επιπλέον προστασία σας με την ενσωματωμένη κάλυψη της Διαρκούς Ολικής Ανικανότητας. Σε περίπτωση διαρκούς ολικής ανικανότητας, σας καταβάλλετε το εκάστοτε ασφαλισμένο κεφάλαιο (σύμφωνα με τους όρους της κάλυψης) και το πρόγραμμα τερματίζεται.

Σημαντικοί λόγοι για να επιλέξετε την “Ασφάλιση Ζωής Μειούμενου Κεφαλαίου”

1. Εξασφάλιση των αγαπημένων σας και δική σας. Καλύπτει τους δικούς σας αν απουσιάσετε από τη ζωή, και εσάς, σε περίπτωση διαρκούς ολικής ανικανότητας.

2. Πρόγραμμα σταθερού ασφαλίστρου. Το ασφάλιστρο που καταβάλλετε ετησίως είναι σταθερό. Σημειώστε πως όσο νωρίτερα επιλέξετε να ασφαλιστείτε, τόσο φθηνότερο θα είναι το ασφάλιστρο που θα καταβάλλετε.

3. Εξασφάλιση σύμφωνα ακριβώς με τις δικές σας ανάγκες. Κάλυψη των μειούμενων με το πέρασμα των ετών οικονομικών αναγκών που θα προκύψουν σε περίπτωση απουσίας σας από τη ζωή.

Ισόβια Ασφάλιση Ζωής.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε όλους τους ανθρώπους που ανησυχούν αφού γνωρίζουν ότι όποτε και αν απουσιάσουν από τη ζωή, θα υπάρξουν βέβαιες οικονομικές ανάγκες για τα αγαπημένα τους πρόσωπα. Εξάλλου, αποτελεί ιδανικό προϊόν για εκείνους που επιθυμούν να καλύψουν τους δικούς τους από το φόρο κληρονομιάς. Κάνοντας αυτό το πρόγραμμα εξασφαλίζετε τα εξής οφέλη:

Εγγυημένη παροχή ενός κεφαλαίου στα αγαπημένα σας πρόσωπα σε περίπτωση απουσίας σας από τη ζωή. Αύξηση της εγγυημένης παροχής, από τη συμμετοχή του προγράμματος σε τυχόν επιπλέον αποδόσεις.

Ευελιξία στην επιλογή του επιθυμητού ύψους του κεφαλαίου με το οποίο εξασφαλίζετε τα αγαπημένα σας πρόσωπα αν σας συμβεί το απρόοπτο και απουσιάσετε από τη ζωή (με ελάχιστο ποσό τα 3.000€).

Δυνατότητα μετά το 3ο έτος ασφάλισης είσπραξης των μερισμάτων από τη συμμετοχή του προγράμματος σε τυχόν επιπλέον αποδόσεις. είσπραξης έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης από το ασφαλιστήριο σε περίπτωση ανάγκης (παροχής δανείου).

Προστασία με πρωτοποριακές Συμπληρωματικές καλύψεις για την εξασφάλιση τη δική σας, αλλά και των αγαπημένων σας από ό,τι κι αν συμβεί (έχετε δυνατότητα επιλογής προγραμμάτων Νοσοκομειακής Περίθαλψης, Διαγνωστικών εξετάσεων, καλύψεων Προστασίας Εισοδήματος, Ανικανότητας κ.α.).

Σημαντικοί λόγοι για να επιλέξετε την “Ισόβια Ασφάλιση με Ισόβια Καταβολή Ασφαλίστρων”

Ισόβια Εξασφάλιση των αγαπημένων σας.

Πρόγραμμα σταθερού ασφαλίστρου.

Το ασφάλιστρο που καταβάλλετε ετησίως είναι σταθερό. Σημειώστε πως όσο νωρίτερα επιλέξετε να ασφαλιστείτε με το πρόγραμμα, τόσο φθηνότερο θα είναι το ασφάλιστρο που θα καταβάλλετε. Ισόβια Ασφάλιση με Καθορισμένη Διάρκεια Πληρωμής Ασφαλίστρων. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε όσους ανησυχούν αφού γνωρίζουν ότι όποτε και αν απουσιάσουν από τη ζωή, θα υπάρξουν βέβαιες οικονομικές ανάγκες για τα αγαπημένα τους πρόσωπα, αλλά επιθυμούν η πληρωμή ασφαλίστρων να γίνεται για καθορισμένο χρονικό διάστημα (π.χ. επιθυμούν να έχει ολοκληρωθεί η πληρωμή ασφαλίστρων κατά τα χρόνια που εργάζονται και πριν τη συνταξιοδότησή τους). 

Απαλλαγή Πληρωμής Ασφαλίστρων

Η Απαλλαγή Πληρωμής Ασφαλίστρων αποτελεί μια συμπληρωματική ασφαλιστική κάλυψη στα Προγράμματα ζωής, με την οποία εξασφαλίζετε την απρόσκοπτη συνέχιση του Ασφαλιστικού σας Προγράμματος ζωής. Στη δύσκολη στιγμή που οποιαδήποτε αιτία έχει ως συνέπεια τη διαρκή ολική ανικανότητά σας για εργασία, η κάλυψη αυτή σας απαλλάσσει από την πληρωμή των ασφαλίστρων διατηρώντας σε ισχύ το συμβόλαιο σας. Απευθύνεται σε όλους τους ασφαλισμένους που ενδιαφέρονται για τη διασφάλιση της συνέχισης του Προγράμματός τους αλλά και σε όσους θέλουν να διασφαλίσουν εφ’όρου ζωής την ισχύ της ασφαλιστικής κάλυψης των αγαπημένων τους προσώπων.

Επιλέγοντας αυτήν την κάλυψη εξασφαλίζετε:

Συνέχιση των Ασφαλιστικών Προγραμμάτων σας όπως τα είχατε σχεδιάσει, χωρίς να καταβάλλετε ασφάλιστρα, εάν  προκληθεί διαρκής ολική ανικανότητα για εργασία.

 Σημαντικοί λόγοι για να επιλέξετε την κάλυψη της “Απαλλαγής Πληρωμής Ασφαλίστρων” .

  1. Πολύτιμη κάλυψη για εσάς, που μπορεί να συνδυαστεί με ένα Βασικό Πρόγραμμα Ζωής & Προστασίας, καθώς και με ένα Αποταμιευτικό ή Συνταξιοδοτικό Πρόγραμμα.
  2. Η απαλλαγή πληρωμής ασφαλίστρων αφορά τόσο στη Βασική ασφάλεια Ζωής που έχετε, όσο και σε όλες τις Συμπληρωματικές ασφαλιστικές καλύψεις που το συνοδεύουν (π.χ. προγράμματα Νοσοκομειακής Περίθαλψης, Διαγνωστικών Εξετάσεων κ.α.).

 

Για να βρείτε το πρόγραμμα που θα καλύψει τις ανάγκες σας συμπληρώστε τα στοιχεία σας εδώ.

Ή καλέστε μας στο 210 57 56 600 για να κλείσουμε ένα ραντεβού συνάντησης. Ασφαλιστικός σύμβουλος του Interasfalisi θα σχεδιάσει μαζί σας το πρόγραμμα Ασφάλειας Ζωής που ταιριάζει στις ανάγκες σας.

Call Now Button