Καλέστε μας στο
210 575 6600

Menu

Ασφάλεια Σκάφους

Ασφάλεια Σκάφους

 

Η ασφάλιση του σκάφους που μπορεί να διαθέτει κάποιος είτε για λόγους αναψυχής είτε για λόγους επαγγελματικής χρήσης πλέον είναι υποχρεωτική για τους εξής κινδύνους:

  • Σωματικές βλάβες και επιβαινόντων 500.000€
  • Υλικές ζημιές 150.000€
  • Θαλάσσια ρύπανση 150.000€

Βάσει του Νόμου 4256/2014 υποχρέωση ασφάλισης έχουν:

  • Όλα τα σκάφη με ολικό μήκος άνω των 7 μέτρων, ανεξαρτήτου χρήσης
  • Όλα τα ταχύπλοα, ανεξαρτήτως μήκους και χρήσης
  • Όλα τα σκάφη επαγγελματικής χρήσης

Το πλήρες κείμενο του Ν. 4256/2014 (ΦΕΚ Α’ 92/14.4.2014) μπορείτε να αντλήσετε από την επίσημη ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr) συμπληρώνοντας τα σχετικά στοιχεία στο διαθέσιμο μηχανισμό αναζήτησης ΦΕΚ.

Σημειώνεται ότι οι ποινές σε περίπτωση μη ασφάλισης κυμαίνονται από απαγόρευση απόπλου και πρόστιμο 600€ έως κράτηση και πρόστιμο 15.000€.

Το κόστος ασφάλισης είναι ανάλογο του είδους του σκάφους (αναψυχής , επαγγελματικής χρήσης , ιστιοφόρο , φουσκωτό κτλ ) και βάση των Hp  της μηχανής.

Πάρε Προσφορά Ασφάλισης

Συμβουλές Ασφάλισης Σκάφους

Η Ασφάλιση Σκάφους είναι υποχρεωτική

Η ασφάλιση του σκάφους που μπορεί να διαθέτει κάποιος είτε για λόγους αναψυχής είτε για λόγους επαγγελματικής χρήσης πλέον είναι υποχρεωτική. Οι καλύψεις που πρέπει να έχει το ασφαλιστήριο συμβόλαιο σας είναι για Αστική ευθύνη και θαλάσσια ρύπανση. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε εδώ

Ποιος μπορεί να χειρίζεται το Σκάφος μου?

Οποιοσδήποτε έχει άδεια χειριστού που να καλύπτει την κατηγορία του σκάφους σας μπορεί να το χειριστεί. Σε κάθε περίπτωση όμως αν το ασφαλιστήριο συμβόλαιο σας έχει εκδοθεί με την άδεια χειριστού τη δική σας θα πρέπει να προσέξετε να έχετε τα ίδια χρόνια εμπειρίας. Αν η εμπειρία σας είναι μικρότερη των δύο ετών θα πρέπει να έχει δηλωθεί στην αίτηση ασφάλισης σας. Αν έχετε μεγαλύτερη εμπειρία από δύο έτη και δεν έχει επασφάλιστρο νέου χειριστή, για να ισχύει η ασφάλιση σας θα πρέπει οποιοσδήποτε χειριστεί το σκάφος σας να έχει την ανάλογη εμπειρία.

Μικτή Ασφάλεια Σκάφους

Όπως και στις ασφαλίσεις αυτοκινήτων, η ασφάλεια σκάφους μπορεί να έχει και πρόσθετες προαιρετικές καλύψεις. Στις ασφαλίσεις σκαφών μέχρι σήμερα δεν μπορούμε να αγοράσουμε μεμονωμένες καλύψεις, πυρός, κλοπής μικτής. Πέρα από την αστική ευθύνη το επόμενο στάδιο ασφάλισης είναι η κάλυψη της μικτής. Η ασφάλεια σκάφους με μικτή κάλυψη καλύπτει τις ζημιές του ιδίου σκάφους που είναι ασφαλισμένο. Οι ζημιές που θα προκληθούν από πυρκαγιά, κλοπή, πρόσκρουση και σύγκρουση θα καλυφθούν από την κάλυψη της μικτής. Όπως κάθε κάλυψη μικτής προσοχή μεγάλη θα πρέπει να δώσουμε στις απαλλαγές που θα επιλέξουμε.

Καλύπτομαι από την Ασφάλεια σκάφους για Θαλάσσια Σπορ?

Αν χρησιμοποιείτε το σκάφος σας για θαλάσσια σπορ θα πρέπει να είναι δηλωμένο στην ασφάλεια σκάφους σας. Συνήθως οι ασφαλιστικές εταιρείες προσθέτουν μια μικρή επιβάρυνση στα ασφάλιστρα σας. Η επιβάρυνση αυτή δεν είναι πολύ μεγάλη για το λόγο αυτό αν κάνετε χρήση θαλασσίων σπορ καλό είναι να είναι δηλωμένο.

Call Now Button