Καλέστε μας στο
210 575 6600

Menu

Όροι χρήσης

Όροι Χρήσης

Η ατομική επιχείρηση Λιοδάκης Δημήτρης  με τη δραστηριότητα του Πράκτορα Ασφαλίσεων και με διακριτικό τίτλο indeals δημιούργησε τον δικτυακό τόπο interasfalisi.gr με σκοπό την παροχή πληροφοριών και υπηρεσιών στους χρήστες σχετικά με την δυνατότητα ασφάλισής τους , σε όποια από  τις με εμάς συνεργαζόμενες εταιρίες επιθυμεί και ο ίδιος επιλέξει . Η χρήση του interasfalisi.gr διέπεται από τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις, τους οποίους οι χρήστες καλούνται να διαβάσουν προσεκτικά και αποδέχονται ανεπιφύλακτα ότι συμφωνούν πλήρως με αυτούς.

Οι επισκέπτες που κάνουν χρήση του δικτυακού τόπου interasfalisi.gr  συμφωνούν και αποδέχονται τα κατωτέρω:

Ο δικτυακός τόπος interasfalisi.gr χρησιμοποιείται «ως έχει», χωρίς την δυνατότητα τροποποιήσεων ή άλλων παρεμβάσεων από τους χρήστες. Με την επιφύλαξη συγκεκριμένων δικαιωμάτων τρίτων, όλο το περιεχόμενο που περιέχεται στον δικτυακό τόπο interasfalisi.gr , όπως ενδεικτικά σήματα, διακριτικά γνωρίσματα, σχέδια, κείμενα, φωτογραφίες κλπ., αποτελεί πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία της Λιοδάκης Δημήτρης ατομικής επιχείρησης  και προστατεύεται από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού, κοινοτικού και διεθνούς δικαίου. Το περιεχόμενο αυτό δεν δύναται να αποτελέσει ολόκληρο ή μέρος αυτού αντικείμενο αναπαραγωγής, αναμετάδοσης, εμπορίου, αντιγραφής,  με οποιονδήποτε τρόπο χωρίς τη προηγούμενη γραπτή άδεια του δικαιούχου.

Οι σύνδεσμοι σε άλλους δικτυακούς τόπους που τυχόν υπάρχουν στο interasfalisi.gr παρέχονται αποκλειστικά για την εξυπηρέτηση και ενημέρωση των χρηστών. Η Λιοδάκης Δημήτριος ατομική επιχείρηση δεν αναλύει ούτε ελέγχει τις πληροφορίες που περιέχονται στους συγκεκριμένους συνδέσμους και δικτυακούς τόπους και δεν ευθύνεται για το περιεχόμενό τους. Κατά συνέπεια η χρήση και η πρόσβαση στους συνδεόμενους δικτυακούς τόπους γίνεται με ευθύνη των χρηστών και σε κάθε περίπτωση  δεν φέρουμε καμία ευθύνη αναφορικά με τις πληροφορίες που περιέχονται στους εν λόγω συνδέσμους και δικτυακούς τόπους. Επίσης δεν φέρουμε καμία ευθύνη για τους όρους χρήσης και την πολιτική ασφαλείας των ανωτέρω δικτυακών τόπων ή για τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζονται τους ηλεκτρονικούς τους επισκέπτες. Για τον λόγο αυτό οι χρήστες οφείλουν να μελετούν και να συμμορφώνονται με τους όρους χρήσης των συγκεκριμένων δικτυακών τόπων και να απευθύνονται στους παρόχους αυτών για οτιδήποτε προκύψει από την σχετική επίσκεψη και χρήση αυτών.

Καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια από μέρους μας ώστε να εξασφαλίσουμε την ασφάλεια στη χρήση καθώς και την ακρίβεια και  εγκυρότητα των πληροφοριών που σας περιέχομε μέσα στον δικτυακό τόπο interasfalisi.gr, ωστόσο σε καμία περίπτωση δεν δεσμευόμαστε, ούτε εγγυώμεθα, ούτε αναλαμβάνουμε κανενός είδους ευθύνη αναφορικά με την ασφάλεια και το περιεχόμενο του interasfalisi.gr  εκτός αν το αντίθετο προβλέπεται ρητά. Για τον λόγο αυτό, οι χρήστες αποδέχονται ότι πρέπει να αξιολογούν το περιεχόμενο και ότι είναι υπεύθυνοι για κάθε κίνδυνο που μπορεί να προκαλέσει η χρήση του interasfalisi.gr  Ο δικτυακός τόπος δεν ευθύνεται για οποιοδήποτε λάθος ή ανακρίβεια στη διαβίβαση πληροφοριών και  εντολών από τον χρήστη, παρεμβολές, εσφαλμένη αναγραφή στοιχείων ή μη λειτουργία του συστήματος λόγω ανωτέρας βίας ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο.

Θα καταβάλλουμε  εύλογες προσπάθειες για να διασφαλίσουμε  τη διαθεσιμότητα του δικτυακού τόπου interasfalisi.gr και των υπηρεσιών που προσφέρει. Παρ’ όλα αυτά, η διαθεσιμότητα του interasfalisi.gr  μπορεί να επηρεάζεται από τον εξοπλισμό των χρηστών, άλλα δίκτυα επικοινωνιών, ή από άλλες αιτίες. Σε κάθε περίπτωση η Λιοδάκης Δημήτρης ατομική επιχείρηση, έχει το δικαίωμα οποτεδήποτε, με ή χωρίς προειδοποίηση, να διακόπτει προσωρινά ή οριστικά την λειτουργία ολόκληρου ή τμήματος του interasfalisi.gr, να μεταβάλλει την φύση και το περιεχόμενό του, για οποιονδήποτε άλλο λόγο.

Δεν φέρουμε καμία ευθύνη για οποιουδήποτε είδους ζημία προκληθεί από την χρήση ή την αδυναμία πρόσβασης των χρηστών στο interasfalisi.gr, την διακοπή του συνόλου ή τμήματος αυτού, την καθυστέρηση ή κακή ποιότητα λήψης των υπηρεσιών του ή απώλειας του περιεχόμενου τους, ή την ύπαρξη κάθε είδους σφαλμάτων.

Το περιεχόμενο της παρούσας ιστοσελίδας «Όροι Χρήσης» είναι δυνατόν να μεταβληθεί οποιαδήποτε χρονική στιγμή σαν συνέπεια αναβάθμισης των παρεχομένων υπηρεσιών μέσα από τον δικτυακό τόπο interasfalisi.gr. Οι επισκέπτες οφείλουν να ελέγχουν το περιεχόμενο της συγκεκριμένης ιστοσελίδας ώστε να είστε ανά πάσα στιγμή ενήμεροι για την ισχύουσα πολιτική.

Call Now Button