Καλέστε μας στο
210 575 6600

Menu

Φιλικός Διακανονισμός

Φιλικός Διακανονισμός

 

 • Τι είναι το Σύστημα Άμεσης Πληρωμής (Φιλικός Διακανονισμός);

Φιλικός διακανονισμός

Ο θεσμός του Φιλικού Διακανονισμού ξεκίνησε το 2000, όταν οι ασφαλιστικές εταιρείες για την καλύτερη εξυπηρέτηση των αναίτιων πελατών τους συμφώνησαν να τους αποζημιώνουν μέσω αυτής της ειδικής συμφωνίας. Σε αυτό το σημείο πρέπει να τονίσουμε ότι, οι ασφαλιστικές εταιρείες που συμμετέχουν στον Φιλικό Διακανονισμό ασφάλιζαν το 2000, περίπου 3.658.711 οχήματα και διακανόνισαν 6.123 ζημιές, ενώ κατά το 2012, τα 27 μέλη-εταιρείες ασφαλίζουν 4.786.202 οχήματα, εξυπηρετώντας 189.415 ζημιές. Ωστόσο, η γενικότερη οικονομική κατάσταση έχει επηρεάσει-όπως είναι φυσικό- τον κλάδο ασφάλισης αυτοκινήτου και κατά συνέπεια το σύστημα Φιλικού Διακανονισμού. Σύμφωνα με τους αρμόδιους της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος, τα κυριότερα προβλήματα αυτή τη στιγμή εστιάζονται στα εξής ζητήματα:

 1. Η αύξηση του αριθμού των ανασφάλιστων αυτοκινήτων εμποδίζει την ομαλή εξυπηρέτηση του αναίτιου ασφαλισμένου.
 2. Η ασφαλιστική απάτη εμποδίζει την ομαλή εξέλιξη των διαδικασιών, λόγω της άμεσης ενημέρωσης όλων των εμπλεκόμενων εταιρειών και της επιβολής πρόσθετων παραμέτρων που επιβάλλονται.

 

Τι επιτυγχάνουμε με το σύστημα του Φιλικού Διακανονισμού

Η ρύθμιση αυτή στον τομέα της αποζημίωσης στοχεύει στην εξυπηρέτηση του πελάτη και στην εξυγίανση της αγοράς. Τα πλεονεκτήματα που προσφέρει κυρίως για τους καταναλωτές είναι πολλά:

 1. Επιτάχυνση και απλοποίηση των διαδικασιών του διακανονισμού.
 2. Συντόμευση του χρόνου καταβολής της δικαιούμενης αποζημίωσης.
 3. Καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών οι οποίοι αποκτούν ιδία αντίληψη για την ποιότητα παρεχόμενων υπηρεσιών από την εταιρεία τους.
 4. Μείωση των δικηγορικών παρεμβάσεων και των προσφυγών στα δικαστήρια.
 5. Μείωση των διενέξεων μεταξύ πελατών και ασφαλιστικών εταιρειών.

Πότε ενεργοποιείτε το Σύστημα Άμεσης Πληρωμής (Φιλικός Διακανονισμός

Σε γενικές γραμμές θα πρέπει να γνωρίζετε ότι το Σύστημα Άμεσης Πληρωμής ενεργοποιείται μόνο σε ατυχήματα εντός Ελλάδος και εφόσον συντρέχουν οι ακόλουθες βασικές προϋποθέσεις:

 1. Η αποζημίωση για υλικές ζημιές δεν υπερβαίνει τα 6.500 € ανά ατύχημα.
 2. Η αποζημίωση για τυχόν σωματικές βλάβες δεν υπερβαίνει τα 12.000 € για κάθε ζημιωθέν πρόσωπο.
 3. Η αποζημίωση δεν υπερβαίνει τα 30.000 € συνολικά ανά συμβάν.
 4. Σε περίπτωση ατυχήματος με σύγκρουση περισσοτέρων των δύο οχημάτων, το εκάστοτε ισχύον όριο των υλικών ζημιών εφαρμόζεται ανά όχημα.
 5. Δεν μπορούν να αποζημιωθούν ατυχήματα άνευ επαφής.
 6. Για την εφαρμογή του φιλικού διακανονισμού ισχύουν μόνο δύο ποσοστά ευθύνης των οδηγών: 100% και 50%.
 7. Ατύχημα που προκλήθηκε από φορτίο ή από διαρροή υγρών ή υγραερίων κάθε φύσεως που χρησιμοποιούνται για τη λειτουργία του εμπλεκόμενου οχήματος ή από εξάρτημα που αποσπάστηκε από εμπλεκόμενο όχημα, ακόμη και εάν δεν υπάρχει σύγκρουση μεταξύ των δύο εμπλεκομένων οχημάτων, εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της Συμφωνίας Φιλικού Διακανονισμού.

Για όλα τα τροχαία ατυχήματα που δεν έχουν τις ανωτέρω προϋποθέσεις, η εταιρεία του υπαίτιου οδηγού αναλαμβάνει την ευθύνη για την καταβολή της αποζημίωσης.

Τι Υλικές Ζημιές καλύπτει ο Φιλικός Διακανονισμός;

Το κόστος επισκευής ή την αποζημίωση λόγω ολικής καταστροφής του οχήματος συμπεριλαμβανομένων και των φόρων Το κόστος αντικατάστασης κράνους , βαλίτσας δίκυκλου και του εξωτερικού καλύμματος του οχήματος (κουκούλα) Το κόστος μεταφοράς του οχήματος Οι καλυπτόμενες υλικές ζημιές δεν πρέπει να υπερβαίνουν το όριο των 6.500 € της συμφωνίας.

Τι Σωματικές Βλάβες καλύπτει ο Φιλικός Διακανονισμός ;

Αμοιβές ιατρών, νοσήλια, διαγνωστικές εξετάσεις, ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και έξοδα μεταφοράς ζημιωθέντος Απώλεια εισοδήματος Ηθική βλάβη Το ποσό της αποζημίωσης υπολογίζεται σύμφωνα με την ιατρική πραγματογνωμοσύνη ή τη βεβαίωση από δημόσιο νοσοκομείο ή από φορέα κοινωνικής ασφάλισης. Οι καλυπτόμενες σωματικές βλάβες δεν πρέπει να υπερβαίνουν το όριο των 12.000 € της συμφωνίας.goes here

Ο Φιλικός Διακανονισμός εφαρμόζεται μόνο με τη συμπλήρωση εντύπου φιλικής δήλωσης;

Όχι μόνο. Σε περίπτωση μη συμπλήρωσης εντύπου φιλικής δήλωσης μεταξύ των εμπλεκομένων οδηγών, ο αναίτιος οδηγός υποβάλλει αρνητική δήλωση στην ασφαλιστική του εταιρεία, η οποία στέλνει σχετική ερώτηση στην εταιρεία του υπαίτιου οδηγού για το αν αποδέχεται να ενταχθεί η ζημιά στο Σύστημα Άμεσης Πληρωμής. Η αναμονή της απάντησης μπορεί να διαρκέσει μέχρι δέκα (10) εργάσιμες ημέρες. Πριν από τη λήψη θετικής απάντησης καθώς και πριν από τη εκπνοή της 10 ήμερης προθεσμίας, εφόσον δεν έχει πάρει απάντηση, η εταιρεία του αναίτιου οδηγού δεν μπορεί να αποζημιώσει.

Πως μπορώ να μάθω περισσότερες πληροφορίες για το σύστημα αυτό αποζημίωσης;

Πληροφορίες σχετικά με τις ασφαλιστικές εταιρείες που συμμετέχουν σήμερα στο Σύστημα Άμεσης Πληρωμής (Φιλικό Διακανονισμό), καθώς και το κείμενο της Συμφωνίας, μπορείτε να τα βρείτε στην ιστοσελίδα της Ε.Α.Ε.Ε., στην ειδική θέση “Φιλικός Διακανονισμός”. Σε κάθε περίπτωση η ασφαλιστική σας εταιρεία- μέλος του ΣΑΠ- μπορεί να σας απαντήσει σε κάθε σχετική απορία σας.

Ποιες εταιρείες συμμετέχουν στον Φιλικό Διακανονισμό;

Οι  εταιρείες  που συμμετέχουν στο σύστημα Φιλικού Διακανονισμού είναι:

 1. AIG EUROPE LIMITED
 2. ALLIANZ ΕΛΛΑΣ Α.Α.Ε.
 3. ERGO Α.Α.Ε. Ζ.
 4. EUROLIFE ERB ΑΕΓΑ
 5. EURO INSURANCE LTD
 6. GENERALI HELLAS A.A.E.
 7. GROUPAMA ΦΟΙΝΙΞE.A.E.
 8. HD INSURANCE LTD
 9. INTERAMERICAN E.E.A.Z. A.E.
 10. INTERASCO Α.Ε.Γ.Α.
 11. INTERLIFE SA Α.Α.Ε.Γ.Α.
 12. PERSONAL INSURANCE Α.Ε.Γ.Α.
 13. PRIME INSURANCE LTD
 14. ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΕ
 15. ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ Α.Ε.Γ.Α.
 16. ΑΧΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΕ
 17. ΔΥΝΑΜΙΣ Α.Ε.Γ.Α.
 18. ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ (ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
 19. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΙΣ Α.Ε.Ε.Γ.Α. -ΜΙΝΕΤTΑ
 20. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Γ.Α.
 21. ΕΥΡΩΠΗ Α.Ε.Γ.Α.
 22. Η ΕΘΝΙΚΗ Α.Ε.Ε.Γ.Α.
 23. ΝP INSURANCE – ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΑΕΑΕ
 24. ΟΡΙΖΩΝ Α.Ε.Γ.Α.
 25. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.Ε.Γ.Α.
 26. ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ Α.Α.Α.Ε.

Ασφάλεια ΑυτοκινήτουΑσφάλεια Μηχανής

Call Now Button